Prismabril en dyslexie


Prismabril en dyslexie

 

Dyslexie is een stoornis waarbij iemand veel moeite heeft met lezen, spellen en schrijven. Vaak is er sprake van een erfelijke aanleg.


Al op jonge leeftijd kunnen symptomen van dyslexie duidelijk zijn. Vroegtijdige herkenning van die symptomen en een multidisciplinaire aanpak daarvan zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het kind. Ondanks een goede begeleiding kan niet altijd een beter resultaat bij het lezen, spellen en schrijven bereikt worden. Het oefenen kan dermate belastend zijn en energie kosten dat het kind nauwelijks toekomt aan begrijpend lezen. Vermoeidheid en hoofdpijn zijn daarbij veel voorkomende klachten.


Vaak blijkt dat de oogmotoriek niet goed is en dat de ogen niet voldoende samenwerken. Ook kan de oog-hand/voet coördinatie niet goed zijn. Naast speciale oogoefeningen, kan een prismabril een goed hulpmiddel zijn om het technisch en begrijpend lezen te vergemakkelijken. De prisma's die nauwkeurig moeten worden bepaald, zorgen ervoor dat de ogen weer gaan samenwerken. Hierdoor kost het (leren) lezen, spellen en schrijven minder inspanning en kunnen ook andere motorische problemen verminderd worden. Zo kan de overige aanpak bij dyslexie leiden tot betere resultaten.


De prismabril ziet er heel gewoon uit. De glazen hebben de waarden die gemeten worden ( plus of min sterkte en/of cilinders ) waarmee de scherpte gecorrigeerd wordt, maar in de glazen worden ook de bepaalde prisma's geslepen waarmee de positie van de kijkrichting wordt gecorrigeerd.


Bijna elk montuur is geschikt voor prismaglazen. Het montuur moet vooral op de neusbrug stabiel zijn.


Prisma's voor dit doel kunnen niet in contactlenzen geslepen worden.


Heeft u vragen of wilt U een afspraak maken, neem dan contact op via: 050-313 41 89

Powered by webXpress